طلا یا زَر با نشان شیمیایی Au نام یک عنصر است.

عنوان

رفتن به بالا