طاووس در بیشتر فرهنگ‌ها به‌عنوان زیباترین پرنده و مظهر تجلل به‌شمار رفته‌است.

عنوان

رفتن به بالا