کوروش بنیان‌گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی بود.

عنوان

رفتن به بالا