Gold Mine

طلا

کشور ایران از لحاظ جغرافیایی بر روی کمربند معدنی جهان قرار دارد و از ذخایر و کانی های با ارزش بر خوردار است.همین موضوع موجب گسترش دانش و صنعت فلزکاری ایران به سایر منطق  شده است.

آثار بسیار ارزشمند و گرانبهایی که امروزه در موزهای داخلی و خارجی معروف دنیا قراردارد بیانگر این مساله است.

Gold Coin

برای اولین بار در دوره هخامنشیان توسط کورش کبیر سکه طلا ضرب شد و در دوره سامانیان مصرف طلا در ایران بسیار فراوان بوده است.

در قرن بیستم به دلیل رفت و آماد های بسیار به اروپا صنعت طلا و جواهر ایران وارد عرصه جدیدی شد.

در ادامه مطلب میخواهیم راه‌های برای چگونه ست کردن طلا با لباس و طرح های مختلف و دیگر نکات مهم صحبت کنیم.