بله این کار امکان پذیر است شما میتوانید نوع نگین را تغییر دهید. برای مثال اگر انگشتر یاقوت انتخاب کردید میتوانید از همان طرح استفاده کنید ولی بجای یاقوت ، آن سنگ دلخواه خود را ( الماس زمرد و … ) را بروی مدل قرار دهید. حتی میتوانید روی طرح آنهم دست ببرید و به شکل دیگری سفارش دهید.