بله. قبل از خرید میبایست از طریق شماره موبایل یا ایمیل ثبت نام کنید و بدلیل فروش طلا، در قسمت پرداخت شماره ملی را نیز باید وارد کنید.