بله ، امکان ثبت سفارش بصورت تلفنی امکان پذیر است اما پرداخت باید بصورت کامل قبل از ارسال کالا انجام گرفته باشد