شما میتوانید با استفاده از قسمت تماس باما و ارسال پیام به واحد پشتیبانی اقدام به تغییر آدرس ارسال نمایید